اطلاعات حقوقی چک

در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است.

فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد .

از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

انواع چک بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند. انواع این چکها عبارتند از:

– چک عادی:

چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود.

– چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت

– چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود. این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند .

بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه:

این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است .

این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهد

صدور چک:

برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست
خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست .

چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.

لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که:

این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.

چک:

تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست شست چرا که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

فواید استفاده از چک:

۱-وسیله پرداخت مطمئن.

۲-جلوگیری از چاپ اسکناس.

۳-وسیله انتقال وجه بین حساب های بانکی.

۴- وسیله جمع آوری سرمایه از بانک.

۵- کاهش نقل و انتقال پول از بانک.

۶- وسیله کنترل مالیاتی.

در خصوص چک ، کنوانسیون ۱۹۳۱ژنو با هدف یکسان سازی مقرارت شکلی چک به تصویب رسیده است و علی رغم اینکه ایران به عضویت آن در نیامده است اما عملا از قواعد آن پیروی می کند.

بر طبق قانون صدور چک ، چک دارای انواع متنوعی است از جمله: چک عادی ، چک تایید شده و چک مسافرتی.

خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:

۱- هر سه سند وسیله پرداخت هستند. صرف دادن این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی به شمار نمی رود تا موجب برائت مدیون گردد.

۲- هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند. در واقع تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.

۳- هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.

۴- هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.

۵- عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.

۶- هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.
تفاوت چک با سفته و برات:

1- چک در حکم اسناد لازم الاجرا است (بر خلاف سفته و برات).
2- چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد (بر خلاف سفته و برات که فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند.
3- مبلغ تمبر مالیاتی چک بر خلاف سفته و برات ثابت است.
4- چک بر خلاف برات و سفته از اسناد بانکی محسوب می شود چرا که محال علیه آن بانک می باشد.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

1- کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.

2- وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.

3- قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.

4- اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

5- استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. بدین معنی که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسئولین سند تجاری معلوم شود این امر موجب برائت دیگران نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجاتی هستند.

6- مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضا کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع کند .

7- در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده می تواند علاوه بر اقامه دعوا برای مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تاییده نیز بنماید.

8- امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.

نکته لازم به تذکر و اساسی این است که بهره مندی از مزایای فوق در گرو رعایت مقرارت قانون تجارت و سایر قوانین مربوط به اسناد تجاری می باشد و چنانچه تکلیفی که در قوانین مربوطه آمده در مرحله صدوراسناد ، اعتراض به عدم تادیه آن و اقامه دعوا رعایت نشود این اسناد ، صرفا سندی عادی محسوب خواهند شد و از هیچ یک از مزایای قانونی یک سند تجاری بهره مند نخواهند گردید.

درنتیجه می توانید با مشاوره با برترین وکلای موسسه حقوقی حقوقدانان سپهر تابناک که بر کلیه ی قوانین مربوط به اسناد تجاری تسلط کامل دارند، دعاوی مربوط به برات، سفته و چک را پی گیری کنید تا بتوانید از حقوق قانونی خود در این رابطه دفاع نمایید.

پرسش و پاسخ حقوقی

  • سوال ۱-اگر موجودی حساب صادر کننده کمتر از مبلغ چک باشد ، به تقاضای صاحب چک ، بانک باید مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد .

چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده  بی محل  محسوب میشود و گواهی کسر موجودی در این مورد جانشین اصل چک است ، دارنده گواهی کسر موجودی مثل صاحب چک حق مراجعه قضایی و ثبتی را دارد .
سوال ۲- صدور چک بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و در برخی موارد با توجه به مبلغ چکهای صادر شده ممنوعیت از داشتن دست چک مجازات دارد .

اگر کسی با علم به بسته بودن حساب خود چک صادر نماید ، عمل او صدور چک بلا محل محسوب شده و به یک تا دو سال زندان و ممنوعیت از داشتن دسته چک به

مدت دو سال محکوم خواهد شد .

سوال ۳- در دعاوی مربوط به چک اگر  قبل از صدور حکم قطعی  ، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر در پرداخت را نقدا به شاکی پرداخت کند یا روشی برای پرداخت انها در نظر بگیرد ، یا به صندوق دادگستری  یا  اجراء ثبت  پرداخت نماید ف دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد .

سوال ۴- مهلت اجرای چک : دارزنده چک حد اکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ چک فرصت دارد تا وجه چک را دریافت نماید ، در غیر این صورت اگر پس از شش ماه برای پرداخت وجه به بانک مراجعه کند و چک بی محل باشد ، وی حق تعقیب کیفری صادر کننده چک را ندارد . همچنین حداکثر شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت فرصت شکایت وجود دارد .

سوال ۵ – چک عادی باید به محض ارائه به بانک پرداخت گردد . اگر به هر علتی چک نقد نشود ، بانک باید در برگ ” عدم پرداخت ” مشخصات چک و صادر کننده را به علت قید کند .

بانک باید درستی یا نادرستی امضاء صاحب حساب را تعیین کند .

نسخه دوم برای اطلاع صاحب حساب به آخرین آدرس او ارسال میشود .

سوال ۶ – صاحب حساب در مقابل هرکس که چک در دست اوست مسئول است .
اگر یک یا تمام برگ های دست چک دست چک گم شود ، باید به بانک و دادسرا برای توقیف حساب اعلام شود .
اثبات مفقود شدن چک با صاحب حساب است .

صدور چک از حساب مسدود جرم محسوب میشود .

اگر به هر علت حسابی مسدود شود قبل از هر اقدامی ابتدا باید حساب مسدود دوباره فعال شود .

سوال ۷ – اگر وجه چک به روش (( کلر )) مطالبه شود . امکان طرح دعوی کیفری برای چک از بین میرود . بهتر است برای حفظ منافع در هنگام گرفتن چک ، (( حامل )) باشد و در هنگام دادن چک به دیگران (( با نام )) باشد.
برای پرهیز از سوء استفاده از امضاء کردن چک سفید خودداری فرمایید ، وگرنه اگر برگ چک گم شود اثبات ادعای مفقودی با صاحب حساب است .

سوال ۸ – چک در تاریخ سر رسیده و یا پس از آن (( قابل وصول )) است . اگر چک یا دست چک گم شود ، صاحب آن باید به (( دادسرا )) مراجعه کند ، دادسرا در صورت قبول دلیل صاحب حساب ، (( دستور توقف پرداخت )) چک یا چک های گم شده را میدهد .

صدور چک از حساب مسدود ، جرم محسوب میشود . تاریخی که به حروف وعدد در چک نوشته میشود ، باید یکسان باشد .

سوال ۹ –  صادر کننده چک باید در تاریخ سر رسید به اندازه مبلغ ، پول در حساب مورد نظر داشته باشد . چک نباید به صورتی تنظیم شود که بانک به عللی مثل مشابه نبودن امضاء یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در نوشته های چک و … از پرداخت مبلغ خودداری نماید ، نوشتن شرط در وصول چک هیچ اثری نخواهد داشت .

سوال ۱۰ – چک را میتوان به جای پول نقد استفاده کرد . دلیل استفاده از آن رعایت احتیاط و جلوگیری از جرائمی مانند (( سرقت )) است .

صادر کننده چک باید به اندازه چکی که صادر میکند در بانک پس انداز داشته باشد ، صدور چک از حساب مسدود و حساب بدون موجودی جرم است .

چک را نباید به عنوان ضمانت استفاده کرد ، زیرا چک ضمانتی اعتبار ندارد .

سوال ۱۱ – دارنده چک  کسی است که چک به نام او صادر میشود ، به نام او پشت نویسی میشود یا حامل چک است.

پشت نویس  یا ظهر نویس کسی است که پشت چک را امضاء کرده و علاوه بر صادر کننده ، مسئول پرداخت مبلغ چک میباشد . برای انتقال چک حامل به دیگری ، به جز دادن چک نیاز به کار دیگری نیست .

سوال ۱۲ – دارنده چک بلامحل  میتواند با مراجعه به  اجرائیات ثبت اسناد محل  درخواست صدور اجرائیه نماید . برای صدور اجرائیه به این روش نیاز به ارائه گواهی عدم پرداخت از سوی بانک واصل چک به اداره اجرائیات ثبت می باشد . اگر امضاء صاحب حساب یا امضاء موجود در چک همخوانی داشته باشد ، اجرائیات ثبت (( اجرائیه )) را صادر میکند .

سوال ۱۳ – اگر صادر کننده چک بخواهد گردش یا انتقال چک را محدود نماید ، برروی چک صادره دو خط موازی مورب رسم کرده وبه ذینفع میدهد . پرداخت وجه چک بسته به صورت نقد امکان پذیر نمی باشد و ذینفع باید وجه آن را به حساب خود نزد بانکی که در آن حساب دارد منظور نماید . به این نوع چک ، چک بسته می گویند .

سوال ۱۴ – فقط کسی که موقع ارائه چک به بانک ، آن را پشت نویسی کرده ، حق طرح دعوای کیفری دارد .

اگر پس از ارائه چک به بانک معلوم شود که (( بلا محل )) بوده ، نباید آن را منتقل کرد چرا که حق شکایت کیفری از بین میرود و دارنده چک تنها میتواند در دادگاه حقوقی یا اجراعیات ثبت اقدام کند .

سوال ۱۵-هر کسی از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست اورده سوء استفاده نماید؛به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد. این مجازات حتی در مواردی که راه بدست اوردن چک سفید امضا مشروعیت قانونی داشته باشد نیز قابل اجرا است.

سوال۱۶-اگر به هر دلیلی دسته چک شما مفقود و یا به سرقت رفت؛ابتدا باید کتبا دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر کننده بدهید.بانک به مدت ۱ هفته چکهای شما را مسدود و پرداخت نمیکند.

در طول این مدت فرصت دارید تا به مراجع قضایی شکایت کرده و گواهی شکایت خود را به بانک ارائه کنید.

سوال۱۷_چنانچه چکی بدون تاریخ صادر شود؛سپس توسط هر شخصی به غیر از صاحب حساب برای ان تاریخی نوشته شود؛نه تنها در صورت عدم وصول چک؛صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست؛

بلکه این صادر کننده است که حق شکایت از فردی را دارد؛که تاریخ در چک درج کرده و از سفید بودن چک؛سوء استفاده کرده است.

سوال ۱۸:میخواهم برای اقامه دعوی چک از دو مرجع اقدام کنم/چه باید بکنم؟
ابتدا به دادگاه مراجعه کنید و با کپی برابر با اصل چک؛طرح دعوا کرده؛سپس در دایره اجرای مفاد اسناد رسمی با اصل چک؛بار دیگر طرح دعوی کنید.در این حالت؛دو دعوی در عرض هم مطرح کرده اید.

منبع : سپهرتابناک

ارسال دیدگاه