مشمولان عفو

در آیین‌نامه کمیسیون عفو شرایط اعطای عفو و مواردی را که شامل عفو می‌شود، مشخص شده است‌ و طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی‌ پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام رهبری انجام می‌شود.

   آیین نامه کمیسیون عفو

در آیین‌نامه کمیسیون عفو (تخفیف و تبدیل مجازات) شرایط اعطای عفو و مواردی را که شامل عفو می‌شود، مشخص شده است‌.

در ماده ۲۴ این آیین نامه جرائمی‌که شامل عفو نمی‌شود آمده است که مفهوم مخالف، این است که برای سایر جرائم عفو امکان پذیر است‌.

در بند ۲ این ماده،اگرفردی به اعدام محکوم و مجازات آن به حبس ابد تبدیل شده باشد بعد ازگذشت ۱۰ سال ممکن است عفو شامل حال وی شود. یا اگرمجازات فردی حبس ابد باشد و حبس ابد آن به ۱۵ سال تبدیل شده باشد بعد گذشت ۵ سال عفو می‌شود.

در ماده ۲۵ به صراحت بیان شده است که جرائمی‌مانند قاچاق مواد مخدر، در موارد حق الناس (قصاص، که باید ازسوی اولیای دم صورت گیرد) سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائم علیه امنیت (جاسوسی،محاربه، آدم ربایی، اغتشاش) عفو شامل این مجرمان نمی‌شود که مفهوم مخالف آن این است که عفو شامل جرائم دیگر می‌شود.

طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی‌ پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام رهبری انجام می‌شود که این عفو خاص است که با عفو عمومی ‌متفاوت است.

عفو عمومی

عفو عمومی‌ را قوه‌مقننه و مجلس مقرر می‌کند. عفو عمومی‌شامل متهمانی می‌شود که طبق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی‌مثلا در جریان یک شورش، حادثه‌ای اتفاق افتاده و ۱۰۰ نفر در این شورش، هنوز محکوم نشده‌اند و قانون این ۱۰۰ نفر محکوم را از مجازات معاف می‌کند‌.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال دیدگاه