photodune-6670322-typewriter-m-480x480دادران در مهرماه 1395 با هدف ایجاد مرجعی برای آگاهسازی از قوانین،اطلاعات و نکات حقوقی ایجاد شد.دادران در معنوی لغوی به معنای عدالت ورزنده، عدل ورزنده می باشد که حضرت سعدی در مصرعی می فرمایند :
 
یا رب تو هر چه بهترو نیکوترش بده
این پادشاه عادل و سالار دادران .
 
و همچنین شمسی در شعری : 
 
ذبیح اﷲ او بد ز پیغمبران
پسندیده ٔ داور دادران .