جرائم پزشکی

در این قسمت مجموعه مقالات مرتبط با نکات حقوقی جرائم پزشکی قرار گرفته است

جرائم پزشکی

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از : الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است. ب)جرم غیر عمد […]