دادران

۱۶آبان ۱۳۹۵
عفو رهبری

  ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است. نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریه ۳۶۷۵/ ۷- ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۰: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار […]

۱۶آبان ۱۳۹۵
مشمولان عفو

در آیین‌نامه کمیسیون عفو شرایط اعطای عفو و مواردی را که شامل عفو می‌شود، مشخص شده است‌ و طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی‌ پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام رهبری انجام می‌شود.    آیین نامه کمیسیون عفو در آیین‌نامه کمیسیون عفو (تخفیف […]

۱۵آبان ۱۳۹۵
عفو

چکیده: اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت باعث […]

۱۵آبان ۱۳۹۵
ضرب و شتم

مقدمه حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و […]

۱۵آبان ۱۳۹۵

جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه‌ای […]

اطلاعات لازم حقوقی